Kontakt

office :
Róbert Molnár
900 43 Kalinkovo 262
tel/fax : 02 459 89 200
mobil : 0905 647 756
e-mail: robosport@robosport.sk

výroba :
Kláštorná 2, 931 01 Šamorín
ved. dielne : p. SZIJARTOVÁ
mobil : 0905 185 952
hot-line: 02/38102831

Obchodní zástupcovia :
BRATISLAVU a okolie p. Molnár 0905 647 756
PRE JUŽNÉ SLOVENSKO p. Bitter 0905 437 563, 0918 296 054, 0911 437 563
PRE ZÁPADNÉ-STREDNÉ SLOVENSKO p. Sziartová 0905 185 952
PRE VÝCHODNÉ SLOVENSKO p. Ing. Geletka 0905 897 173